fbpx
Delen:

PM-Record Time

urenregistratie

Urenregistratie specifiek ingericht voor accountants- en administratiekantoren en ter ondersteuning van de facturering (PM-Record Invoice) op urenbasis of vaste prijsafspraken.

Met PM-Record Time gekoppeld aan de HRM-module (PM-Record HRM) zijn overzichten te genereren ter bewaking van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de facturering. Per medewerker worden de te verantwoorden uren en taken vastgelegd. Tevens is in de module de waarborging ingebouwd dat alle te verantwoorden uren daadwerkelijk zijn opgenomen in de urenregistratie.

De urenregistratie is volledig geïntegreerd en gekoppeld aan de processen die op het kantoor worden uitgevoerd. De module PM-Record Time vormt samen met de registratie van de te verrichten activiteiten in de voortgangsbewaking (PM-Record Progress) en de instructies in de werkprogramma’s (PM-Record Audit Plan) een onlosmakelijk geheel.

De urenstaat kan continue bijgewerkt worden of via een timer automatisch worden gevuld. In hoeverre de werkzaamheden zijn gevorderd, kan op deze wijze continue worden gevolgd; één van de eisen die bij Horizontaal Toezicht worden gesteld. De urenregistratie vormt de basis voor de facturatie.

 

De belangrijkste voordelen

  • Volledig overzicht in alle uren (inclusief verlofuren)
  • Inzicht in geplande versus gerealiseerde uren
  • Inzichtelijk wie verantwoordelijk is (geweest) voor welke taken

De belangrijkste functies

  • Zowel productie- als overzichtsapplicatie
  • Inzage en beheer van uren van alle medewerkers
  • Snel uren invoeren van vandaag met behulp van de timer
  • Uitgebreide plannings- en urenoverzichten (export MS-Excel)

Nieuwsbrief PM

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer