fbpx
Delen:

PM-Record Audit Plan

Werkprogramma's en checklisten

In de module PM-Record Audit Plan zijn de werkprogramma's en checklisten volledig geïntegreerd opgenomen.

Bij de opmaak van diverse rapportages zoals jaarrekeningen, tussentijdse overzichten, due diligence-onderzoeken, ad-hoc beoordelingen voor klantacceptatie e.d. wordt gebruik gemaakt van diverse werkprogramma's, die volledig zijn geïntegreerd in de module PM-Record Audit Plan. In Audit Plan zijn er koppelingen met de saldibalansen, digitale dossiers, voortgangsbewaking en planning- en urenregistratie. Indien de stappen in het werkprogramma worden gevolgd, voldoet men volledig aan de eisen van de beroepsorganisaties en Horizontaal Toezicht.

Alle beschikbaar gestelde werkprogramma's en checklisten van beroepsorganisaties of collega-kantoren kunnen worden ingelezen en vervolgens kantoorspecifiek worden gemaakt. Per werkprogramma(-item) kunnen medewerkers worden gekoppeld, zodat hun taken in heldere taakoverzichten worden weergegeven. Tevens kunnen aantekeningen worden gerubriceerd en documenten worden opgeslagen in een digitaal dossier en worden gekoppeld aan items van het werkprogramma. Per onderwerp wordt automatisch een leadsheet opgemaakt. In de leadsheet worden overzichtelijk weergegeven de onderwerpen en de van toepassing zijnde werkprogramma-items, de cijfers inclusief de vergelijkende cijfers, de aantekeningen en de digitaal opgeslagen documenten en bestanden met overzichten.

 

De belangrijkste voordelen

  • Heldere taakoverzichten van medewerkers
  • Diverse koppelingen met overige functionaliteit in PM-Record

De belangrijkste functies

  • Inlezen van werkprogramma's en checklisten
  • Koppelen medewerkers per werkprogramma(-item)
  • Automatische opmaak leadsheets

Nieuwsbrief PM

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer