fbpx
Delen:

AOIC.nl

Administratieve Organisatie en Intern Beheer

De online toepassing AOIC.nl is hét gereedschap om de administratieve organisatie en interne controle op een slimme, flexibele en duidelijke manier vast te leggen; met daarin opgenomen het kwaliteitshandboek.

Tevens is deze module zeer goed toepasbaar binnen de adviespraktijk bij het beschrijven van de organisatiestructuur van bedrijven en organisaties. Goed ingerichte organisatievormen kunnen ertoe bijdragen dat binnen ondernemingen de werkzaamheden kwalitatief beter worden uitgevoerd. Effectieve verbetering van bedrijfsprocessen bereikt een organisatie alleen als de administratieve organisatie en interne controle een integraal onderdeel is van de organisatie.

In AOIC.nl kunnen de processen, taken en activiteiten van een klantrelatie worden vastgelegd, alsmede de organisatiestructuur naar afdelingen en verantwoordelijke medewerkers. Binnen AOIC.nl kunnen flowcharts worden opgesteld die als onderbouwing van het advieswerk kunnen dienen.

Wanneer de organisatiebeschrijving volledig is opgesteld, worden de risico's inzichtelijk en kan effectiever geadviseerd worden op welke wijze deze risico's kunnen worden bewaakt. De restrisico's vormen vervolgens de basis voor het werkprogramma van de intermediair.
Zowel voor samenstel- als controle-opdrachten geldt dat de administratieve organisatie hèt uitgangspunt moet zijn.

Voor kleine organisaties is een geoliede administratieve organisatie belangrijk bij een eventuele bedrijfsopvolging.

Voor grotere organisaties en instellingen speelt een AOIC een prominente rol in kwaliteitsbeheersing en –bewaking. Een goede en actuele beschrijving van de administratieve organisatie is altijd van grote waarde. Met dit gegeven is AOIC.nl ontwikkeld door ervaren registeraccountants. Dat maakt deze online toepassing bij uitstek geschikt voor iedere organisatie.

Bezoek de website voor meer informatie: www.aoic.nl  aoic

 

De belangrijkste voordelen

 • Heldere en eenduidige procesbeschrijvingen
 • Werknemers krijgen meer inzicht in taken en verantwoordelijkheden
 • Alle veranderingen binnen en buiten een organisatie zijn adequaat te implementeren
 • Beter inzicht in uitdagingen en maatregelen van interne controle
 • Kwaliteitsverbetering, -toetsing en voortgangsbewaking
 • Managementrapportages rondom processen, risico’s en interne controle

De belangrijkste functies

 • Dataopslag in een veilige omgeving
 • Altijd en overal via internet beschikbaar
 • Slimme zoekstructuren in een online omgeving
 • Flexibel en eenvoudig in te richten
 • Aparte beheer- en gebruikersrollen
 • Persoonlijke inlogcodes met verschillende autorisatielevels
 • Bestanden en documenten uploaden en koppelen aan processen, taken en activiteiten
 • Toegang voor externe accountants in online beheersingsomgeving

Nieuwsbrief PM

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer