PM Blog

In ons blog delen wij graag inspiratie, wat ons bezighoudt op het gebied van de ontwikkelingen op ICT en accountancygebied en welke vraagstukken hierbij aan de orde komen. De artikelen kunt u ook delen of van commentaar voorzien.

Blog: Howeshka Naimi

op .

Het registreren van de tijd hoeft niet al je tijd in beslag te nemen, vooral niet als het gaat om medewerkers, opdrachtgevers of om het koppelen of uitdraaien van facturen.

In de onderstaande blog vertelt, Howeshka Naimi van de helpdesk, over het gemak van onze modules Time, Invoice en HRM. Heeft u deze combinatie al volledig benut?

Wij zitten nu al bijna op de helft van het laatste kwartaal. De geschikte tijd om na te gaan of alles nog op schema is. Wellicht ook wel de tijd om de planning voor volgend jaar te maken of na te gaan of jij nog verlofuren over hebt.

De digitale revolutie is er al … maar men beseft het niet !!!

op .

 

Op 20 april heb ik deelgenomen aan de Praktijkdag RGS en SBR, waar elementaire zaken voor de digitale revolutie in de accountancybranche werden besproken met betrekking tot het toepassen van SBR (Standard Business Reporting) en RGS (Referentie Grootboek Schema) in de accountancypraktijk.

Deze standaarden zijn elementair voor digitale gegevensuitwisselingen en zijn in feite noodzakelijk om een digitale revolutie überhaupt mogelijk te maken. En gaan vooraf aan de mogelijkheden om op grote schaal met big data om te gaan.

Omdat deze standaarden (SBR is zelfs wettelijk geregeld) nauwelijks of niet worden toegepast, is er een tekort aan personeel. Zouden de standaarden wel worden toegepast en zouden de rapportageprocessen uniform verlopen, dan is er juist minder behoefte aan personeel en zijn de uitkomsten veel beter voorspelbaar...

Wat is nou precies een klantenportaal?

op .

klantenportaalWij bieden een aantal online oplossingen aan, waarbij via internet met anderen kan worden gecommuniceerd. Ik leg dan meestal de werking uit van bijvoorbeeld de digitale online dossiers, het online fiatteren en verzenden van sbr-rapportages of organisatiebeschrijvingen. Men luistert geïnteresseerd, maar moet zich wel vaak inspannen om precies te begrijpen wat ik bedoel.

Maar... zodra ik het woord "klantenportaal" gebruik, dan veert men op en denkt men precies te weten wat het is. Echter weet ik dan zelf niet meer wat men nou precies wil. Eigenlijk zijn alle oplossingen onder de noemer klantenportaal te scharen.

Slechts 25%-40% van de gegevens voor de jaarrekening komt uit boekhoudpakketten

op .

jaarrekening-brongegevens-s2In boekhoudpakketten worden continue de cijfermatige mutaties per periode bijgehouden. Bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven kunnen ieder moment worden geraadpleegd.

Bij het opmaken van een jaarrekening of tussentijds rapport worden die cijfers vervolgens ingelezen in het rapport dat opgemaakt moet worden. Maar beseft men wel dat dan slechts 25-40% van de informatie wordt ingelezen?

Ook de cijfermatige en tekstuele informatie kunnen natuurlijk per periode muteren. En waarin worden die mutaties bijgehouden? En van waaruit worden deze ingelezen?

Volledig digitaal, mag dat?

op .

paperworkRegelmatig ontvang ik van intermediairs de vraag of zij ook in papieren vorm (fysiek dus) de administratiestukken nog steeds moeten bewaren?

Sterker nog. Ik ken kantoren die digitaal ontvangen administratiestukken namens hun relaties printen en netjes op volgorde in ordners opbergen. Voor de Belastingdienst en als zekerheid. En dat, die omgekeerde volgorde, mag nou juist niet.

Ik antwoord altijd: .....Jazeker!, dat mag sinds februari 2009. Ik verwijs dan naar het interview met Jan-Kees de Jager, zie hier.

En toch wil men meer zekerheid. Als ik dan op zoek ga, dan vind ik allerlei bevestigingen. Maar eigenlijk niet een keiharde uitspraak van de fiscus. Ook geen voorbeelden van wat wel en niet mag.

Nieuwsbrief PM