PM Blog

In ons blog delen wij graag inspiratie, wat ons bezighoudt op het gebied van de ontwikkelingen op ICT en accountancygebied en welke vraagstukken hierbij aan de orde komen. De artikelen kunt u ook delen of van commentaar voorzien.

Waarom krijgen wij geen SBR-berichten terug?

op .

sbr-berichtenAls producent van een SBR-portaal ben ik al sinds 2003 betrokken bij de ontwikkelingen van SBR/XBRL. Ik heb ervaren welke eisen er in het begin werden gesteld, wat de doelstellingen oorspronkelijk waren en tegen welke voorwaarden nu de SBR-berichten kunnen worden ingezonden. Er is behoorlijk wat veranderd in die periode van, zeg maar, 10 jaren.

Gedurende al die jaren -en nog steeds- hebben de intermediairs de vraag gesteld: "Oké, als wij dan op die manier moeten gaan rapporteren en dus zullen moeten investeren in software en nieuwe werkmethoden: what's in it for us?". Daar is nimmer een antwoord op gegeven. En de intermediairs hebben daartegenover dus eigenlijk ook nimmer actie ondernomen om over te stappen op SBR. Als er dan geen voordelen zijn voor henzelf of hun klantrelaties, dan zijn zij eigenlijk ook niet bereid om te investeren. En als de uitvragende partijen (Belastingdienst, KvK en CBS en later de grootbanken) dan zo graag in SBR de berichten willen ontvangen, dan moeten de softwareleveranciers dat maar kosteloos inbouwen.

Wanneer starten accountants nu echt met SBR?

op .

sbr-roadmap-2020-sHet blijft mij verbazen hoe onbekend de mogelijkheden van de nieuwe rapportagestandaard SBR (Standard Business Reporting) zijn onder accountants en administratiekantoren. En vooral ook dat zij absoluut niet beseffen wat er allemaal moet worden gedaan om de voordelen van SBR volop te kunnen benutten.

Bij het doorlezen van de Roadmap 2020 werd mij wederom duidelijk dat de werkmethoden van accountants en administratiekantoren volledig dienen te worden aangepast. Lees daarvoor:

Om namens klanten efficiënt de toekomstige SBR-rapportages te kunnen uitvoeren, zal men digitaal over veel meer gegevens dienen te beschikken. Met "digitaal" bedoel ik dan niet dat bijvoorbeeld het uittreksel van de Kamer van Koophandel in een elektronisch dossier is opgeslagen. Integendeel! De daarin opgenomen gegevens dienen alle individueel in een CRM-pakket beschikbaar te zijn. Pas dan kunnen deze worden gebruikt in de vereiste SBR-rapportages. En dat geldt ook voor de individuele gegevens van bijvoorbeeld leningen, verzekeringen, statuten, koopcontracten van activa. Ik durf te stellen dat meer dan 90% van de kantoren geen voorzieningen heeft getroffen om deze gegevens in een daarvoor gestructureerde database op te slaan. Laat staan de koppelingen te hebben gemaakt naar de (toekomstige) rapportagestandaarden.

Nieuwsbrief PM