PM Blog

Blog: Howeshka Naimi

op .

Delen:

Het registreren van de tijd hoeft niet al je tijd in beslag te nemen, vooral niet als het gaat om medewerkers, opdrachtgevers of om het koppelen of uitdraaien van facturen.

In de onderstaande blog vertelt, Howeshka Naimi van de helpdesk, over het gemak van onze modules Time, Invoice en HRM. Heeft u deze combinatie al volledig benut?

Wij zitten nu al bijna op de helft van het laatste kwartaal. De geschikte tijd om na te gaan of alles nog op schema is. Wellicht ook wel de tijd om de planning voor volgend jaar te maken of na te gaan of jij nog verlofuren over hebt.

Mocht je de uren niet bijgehouden hebben dit jaar of heb je geen tijd kunnen vastkoppelen aan de opdrachten, kan een nacontrole enigszins lastig worden. Als medewerker van Pro Management heb ik hier echter geen last van en ik hoef hier ook niet veel tijd aan te besteden. Ook onze gebruikers genieten van het gemak. De modules Time, Invoice en HRM doen het meeste werk.

Het voordeel van onze uren registratie, PM-Time, is dat je zelf inzicht krijgt in jouw gewerkte uren. Hoeveel uren je op een dag besteedt aan werkzaamheden en hoeveel uren je op een dag aankan, wordt hierin overzichtelijk. Op deze manier kan je nagaan hoeveel tijd je nodig hebt om een opdracht af te ronden en wordt het geven van een tijdsindicatie aan opdrachtgevers makkelijk en mogelijk.
De meerwaarde van de combinatie met de facturatie module, PM-Invoice, is dat je de uren kunt factureren.

Voor het factureren heb je meerdere methodes, zo heeft onze module de uren x tarief optie, waardoor je de gewerkte uren direct kunt factureren naar de klant of eventueel afboeken. Het maken van vaste prijsafspraken is hiernaast ook een methode.

Mocht je met de klant afspreken dat je 200 uren aan een opdracht zal besteden op jaarbasis, kan je met de PM-timer makkelijk je uren bijhouden en halverwege het jaar je voortgang bekijken. Zo kan je nagaan hoeveel werkzaamheden je nog voor deze klant moet verrichten en of dit haalbaar is. Het is dus een hele handige module om jezelf in de gaten te houden en om je productiviteit na te gaan.

Mocht je van de bestede uren een overzicht willen uitdraaien zijn er, afhankelijk van welke informatie nodig is, diverse overzichten te verkrijgen in de Time en in de Invoice module. Waar de facturatie module, PM-Invoice, gericht is op een overzicht van de omzet, is de Time module gericht op efficiëntie van jezelf en van je medewerkers.

De HRM module in combinatie met Time en Invoice maakt het hele plaatje compleet. Deze Human Resource Management module bevat een overzichtelijk personeelsdossier, waarmee je per medewerker een aantal zaken kunt vastleggen zoals: het dienstverband, de functies, personeelsgegevens, NAW-gegevens, en zelfs relaties en kinderen kunnen gekoppeld worden.

De meerwaarde van de combinatie van de drie modules zit in de mogelijkheid om per medewerker uren te registreren. Met deze registratie worden ook de verlof uren in kaart gebracht. Voor een leidinggevende is er een concreet overzicht uit te draaien van het aantal gewerkte uren per medewerker en u ziet meteen hoeveel verlofuren daaraan te koppelen zijn. De opgenomen verlofuren zijn ook duidelijk te zien.

 

 

 

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen

Nieuwsbrief PM