PM Blog

De digitale revolutie is er al … maar men beseft het niet !!!

op .

Delen:

 

Op 20 april heb ik deelgenomen aan de Praktijkdag RGS en SBR, waar elementaire zaken voor de digitale revolutie in de accountancybranche werden besproken met betrekking tot het toepassen van SBR (Standard Business Reporting) en RGS (Referentie Grootboek Schema) in de accountancypraktijk.

Deze standaarden zijn elementair voor digitale gegevensuitwisselingen en zijn in feite noodzakelijk om een digitale revolutie überhaupt mogelijk te maken. En gaan vooraf aan de mogelijkheden om op grote schaal met big data om te gaan.

Omdat deze standaarden (SBR is zelfs wettelijk geregeld) nauwelijks of niet worden toegepast, is er een tekort aan personeel. Zouden de standaarden wel worden toegepast en zouden de rapportageprocessen uniform verlopen, dan is er juist minder behoefte aan personeel en zijn de uitkomsten veel beter voorspelbaar...

Wanneer de bronnen niet goed zijn ingericht, dan zullen er talloze ad hoc oplossingen zijn. Zijn ze wel goed ingericht, dan is er pas sprake van een bedreiging.

Mijn ervaringen gedurende de laatste 10 jaren zijn, dat de accountancybranche de standaardisering juist lijkt tegen te houden. Terwijl overheden en beroepsorganisaties zich enorm inspannen om standaardisering in te voeren, worden de oplossingen niet geadopteerd in de praktijk. En dus zal de digitale revolutie nog ver weg zijn. Voor die personen, die het overzicht wel hebben, is de digitale revolutie nu al volop in gang gezet.

Terwijl vanaf 1 januari 2017 wettelijk verplicht 100% van de jaarrekeningen in SBR aan de Kamer van Koophandel dienen te worden ingezonden, blijkt dat nu - enkele maanden voor de introductie - nog maar 25% in SBR wordt toegezonden, terwijl reeds in 2009 de oplossing geïntroduceerd is. Ook de bankinstellingen wensen de stukken 100% in SBR aangeleverd te krijgen vanaf 1 januari 2017. Op dit moment ontvangen zij slechts 1% in die vorm.

En dan praten wij over digitale gegevensoverdracht aan instellingen (de zogenoemde uitvragende partijen). Het zou dan toch heel logisch zijn om ook zorg te dragen dat bij het verzamelen van de te verzenden gegevens door de accountants zo veel mogelijk wordt getracht deze dan ook digitaal te ontvangen. Niets is echter minder waar. Zij (de accountants) blijven gewoon overkloppen.

Het meest frappante voorbeeld vind ik het vraagstuk omtrent de assurance-verklaringen die accountants ook vanaf 1 januari 2017 in SBR moeten gaan aanleveren. Momenteel is er nog geen werkende oplossing. En dat slechts enkele maanden voor de invoering!? En wat nog meer verbazing wekt, is dat de accountants zich niet eens afvragen of hun relaties wel klaar zijn om de jaarrekeningen überhaupt in SBR aan te leveren.
Accountants, die verklaringen afgeven, mogen de jaarrekeningen niet zelf opstellen. Zij dienen die te ontvangen van de te controleren organisaties. Maar er is er niet één die dat kan. Niet één enkele organisatie kan momenteel zelfstandig de jaarrekening in SBR aanleveren en er is niet één accountant die de jaarrekening in SBR kan ontvangen.

Dit is echt een heel groot probleem dat nú speelt en dat onbesproken blijft. Ik heb die vraag deze week ook gesteld tijdens de Praktijkdag RGS en SBR. Het enige antwoord was dat die bedrijven het zouden kunnen oplossen door onze software te gebruiken. Maar dat weten en de accountants en de bedrijven niet. Er is zelfs geen accountantsorganisatie die van een klant een jaarrekening in SBR kan ontvangen. En dat terwijl tijdens het controleproces soms wel 15 keer een herziene versie dient te worden toegezonden.

De digitale revolutie is er dus in feite al. Niet op de langere termijn, maar binnen enkele maanden. En er zijn maar enkele personen die dit beseffen.

De digitale revolutie houdt in dat de data ook logisch dienen te zijn opgeslagen. Echter zijn momenteel de data opgeslagen in pdf’s of in allerlei MS-Excel- / MS-Word-bestanden; dus absoluut ongeordend. Gesteld wordt dat de boekhouding veelal is gedigitaliseerd. Dat is wel zo, maar voor bijvoorbeeld jaarrekeningen geldt dat dit slechts 35% van de inhoud bevat. Voor de overige 65% van de gegevens, teksten, toelichtingen, grondslagen zijn nauwelijks voorzieningen in Nederland. En vrijwel ieder bedrijf heeft een afwijkend grootboekrekeningschema. Dat staat natuurlijk ook haaks op de behoefte vanuit het digitaal werken en staat haaks op de behoefte welke nodig is om de digitale revolutie mogelijk te maken. Daarvoor is RGS ontwikkeld. Maar deze is nog niet geïmplementeerd.

Bij standaardisering zijn geen datawetenschappers nodig op het accountantskantoor; die werken juist bij ontwikkelaars en beroepsorganisaties, want deze dragen de zorg voor het ontwikkelen van goed gestructureerde databases en geautomatiseerde processen en leveren de data op die accountants nodig hebben. Zij maken het gereedschap voor accountants. Mijn ervaring is dat juist de accountants de ontwikkelingen, welke nodig zijn voor een digitale revolutie, al dan niet bewust tegenhouden. Wanneer de beroepsgroep niet oppast geldt straks de stelling: Accountant, u bent te laat !!

Dus Accountant, meld u aan en bereidt u voor op de snelle ontwikkelingen. Het is nu nog niet te laat!

 

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen

Nieuwsbrief PM