PM Blog

Slechts 25%-40% van de gegevens voor de jaarrekening komt uit boekhoudpakketten

op .

Delen:

jaarrekening-brongegevens-s2In boekhoudpakketten worden continue de cijfermatige mutaties per periode bijgehouden. Bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven kunnen ieder moment worden geraadpleegd.

Bij het opmaken van een jaarrekening of tussentijds rapport worden die cijfers vervolgens ingelezen in het rapport dat opgemaakt moet worden. Maar beseft men wel dat dan slechts 25-40% van de informatie wordt ingelezen?

Ook de cijfermatige en tekstuele informatie kunnen natuurlijk per periode muteren. En waarin worden die mutaties bijgehouden? En van waaruit worden deze ingelezen?

Voorbeelden van mutaties zijn:

 • Mutaties in directieleden, commissarissen en aandeelhouders;
 • Wijzigingen in:
  • grondslagen;
  • rentepercentages leningen, aflossingsverplichtingen;
  • adressen;
  • sbi-codes;
  • aangegane koopcontracten en schuldposities;
  • deelneminggegevens;
  • toelichtingen op posten in de jaarrekening.

Nu - met de komst van SBR - naast jaarrekeningen ook andere rapportages in een andere vorm dienen te worden verstrekt aan verschillende doelgroepen, moet zekerheid worden verkregen dat in alle rapporten dezelfde gegevens worden opgenomen.

Er moet dus één centrale bron zijn. En voor de niet-financiële mutaties geldt dat ook moet worden bijgehouden in welke periode welke mutatie plaatsvindt. Als dan over een periode een van de rapporten wordt gegenereerd, dan heeft men de zekerheid dat men de juiste brongegevens gebruikt. Dergelijke bronnen, databases, zijn tot mijn verbazing nog bijzonder zeldzaam.

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen

Nieuwsbrief PM