PM Blog

Waarom krijgen wij geen SBR-berichten terug?

op .

Delen:

sbr-berichtenAls producent van een SBR-portaal ben ik al sinds 2003 betrokken bij de ontwikkelingen van SBR/XBRL. Ik heb ervaren welke eisen er in het begin werden gesteld, wat de doelstellingen oorspronkelijk waren en tegen welke voorwaarden nu de SBR-berichten kunnen worden ingezonden. Er is behoorlijk wat veranderd in die periode van, zeg maar, 10 jaren.

Gedurende al die jaren -en nog steeds- hebben de intermediairs de vraag gesteld: "Oké, als wij dan op die manier moeten gaan rapporteren en dus zullen moeten investeren in software en nieuwe werkmethoden: what's in it for us?". Daar is nimmer een antwoord op gegeven. En de intermediairs hebben daartegenover dus eigenlijk ook nimmer actie ondernomen om over te stappen op SBR. Als er dan geen voordelen zijn voor henzelf of hun klantrelaties, dan zijn zij eigenlijk ook niet bereid om te investeren. En als de uitvragende partijen (Belastingdienst, KvK en CBS en later de grootbanken) dan zo graag in SBR de berichten willen ontvangen, dan moeten de softwareleveranciers dat maar kosteloos inbouwen.

Er zijn in die periode wel vormen bedacht om de intermediairs te verleiden. Zo werden de eisen minder streng en is lange tijd gesproken over het uitwisselen van gegevensbestanden tussen boekhoudpakketten (XBRL-GL). Dat zou voor hen voordelen kunnen opleveren. Maar ook dat heeft niets geholpen. Sinds 2009 wordt de weg gekozen om SBR-berichtgeving eerst wettelijk af te dwingen (Belastingdienst en KvK) en vervolgens partijen te verleiden daar op over te stappen voor ook andere rapportages in SBR.

Laatst wilde ik zo'n 10.000 publicatiestukken van een bepaalde SBI-code hebben van de KvK en deze dan inlezen in een benchmarkbestand om vervolgens enkele overzichten te maken. Wat bleek?
Ik kon deze alleen krijgen in pdf en in principe zijn daar ook kosten aan verbonden. In SBR kon de KvK niets aanleveren. Dat is natuurlijk wel vreemd. Een partij die in SBR de stukken aangeleverd wil krijgen, maar deze niet kan verzenden? Dat kan toch niet?

En zo blijf ik het ook gek vinden dat ik mijn eigen gegevens, die in een uittreksel KvK zijn opgenomen, alleen tegen betaling kan krijgen en dan ook nog eens niet in SBR.

Als de uitvragende partijen SBR op gang willen krijgen, dan zouden zij toch het goede voorbeeld moeten geven? Als dat dan ook gratis is, dan behalen de intermediairs zeker hun voordelen!

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen

Nieuwsbrief PM