Skip to main content

Overige Oplossingen

De suite van Pro Management bestaat uit verschillende modules en functionaliteiten. Dit zelfde geldt voor de PM Online software. Beiden  zijn specifiek om het werk van administratiekantoren, accountants en controllers te digitaliseren en te automatiseren. Veel van onze klanten beginnen met de modules voor het maken van jaarrekeningen en breiden later met diverse modules uit.

Voldoende mogelijkheden om efficiënter te werken

Of het nu gaat om dossierbeheer, het voldoen aan horizontaal toezicht, het maken van werkstromen, het bijhouden van allerlei personeelsgegevens en - zaken, het kan allemaal met Pro Management Software. Wil je weten van de hoed en de rand?

“We gebruiken heel wat modules, zoals o.a. PM Record en Report, HRM, Urenregistratie & facturatie, Digitaal dossier, Audit Plan, Balance Base, en SBR Manager.“

Petra van Kampen, Van Kampen Administraties & Kantoorservice

Voor iedere uitdaging een oplossing

Maak het werk van administratiekantoren, accountants en controllers makkelijker, sneller en professioneler met onze software.
Heeft u de wens om bepaalde onderdelen van het werk te digitaliseren of te automatiseren? Maak dan ook gebruik van één van de
onderstaande oplossingen.

Automatiseer & Digitaliseer:

 • Beheer documenten en dossiers en deel documenten met klanten.
 • Voldoe aan horizontaal toezicht via checklisten en werkprogramma's.
 • Houd personeelsgegevens- en aanwezigheid op een centrale plek bij.
 • Monitor de voortgang van het te verrichten werk.
 • Sla documenten vanuit Word of Excel direct op in het klantdossier.

Weten welke modules voor uw kantoor het beste werken?

Werk sneller

Werk makkelijker

Werk professioneler

Werkprogramma's en checklisten

PM-RECORD AUDIT PLAN

Om volledig te voldoen aan de eisen van beroepsorganisaties en Horizontaal toezicht kan de module PM Record Audit Plan worden ingezet.

De Mogelijkheden

 • Rapportages, zoals bijv. jaarrekeningen of due dilligence onderzoeken, maken met behulp van checklisten/ werkprogramma's
 • Gemakkelijk standaard werkprogramma's inlezen en aanpassen naar eigen kantoor
 • Creëer heldere taakoverzichten per medewerker
 • Genereer automatische leadsheets

Personeels­management

PM-RECORD HRM

Voor het opslaan van personeelsgegevens , de functieaanduidingen, de verantwoordelijkheden en de rollen binnen de organisatie, gebruikt u de module PM Record HRM.

De Mogelijkheden

 • Koppel alle personeelsinformatie en documenten aan één klantkaart/ dossier.
 • Verlofoverzicht van alle medewerkers
 • Ontvang reminders over verjaardagen of belangrijke contractmomenten
 • Registratie van ziekte/ verzuim
 • Verlofaanvragen afhandelen
 • Alle documenten, zoals salarisstroken, beschikbaar maken via internet m.b.v. DigiRecord

Voortgangsbewaking

PM-RECORD PROGRESS

Leg klantafspraken vast over de uit te voeren werkzaamheden, en zorg met de module PM Record Progress dat deze écht worden uitgevoerd en dat de werkzaamheden getoetst kunnen worden aan de richtlijnen van Horizontaal toezicht.

De Mogelijkheden

 • Dossierstukken overzichtelijk vastleggen in een permanent / jaar- of fiscaal dossier
 • Dossiersjablonen van NOAB, NBA en SRA of  eigen inrichting
 • Voorbereid op de collegiale toetsing
 • Werkstromen koppelen aan documenten
 • Direct vanuit Word/ Excel opslaan in het juiste klantdossier

Direct in dossier opslaan

PM-RECORD OFFICE INTEGRATION

Rechtstreeks opslaan van documenten en bestanden in een dossier vanuit MS-Office is mogelijk met PM Office Integration. Deze module is een uitbreiding op PM Record File of DigiRecord.

De Mogelijkheden

 • Automatisch opslaan van e-mailberichten
 • Direct in de goede map opslaan van Word- en Excel documenten
 • Berichten voor collega's toevoegen bij opslaan van bestanden
 • Gemailde documenten automatisch als binnengekomen post labelen.