fbpx

Nieuws

Slechts 25%-40% van de gegevens voor de jaarrekening komt uit boekhoudpakketten

op .

jaarrekening-brongegevens-s2In boekhoudpakketten worden continue de cijfermatige mutaties per periode bijgehouden. Bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven kunnen ieder moment worden geraadpleegd.

Bij het opmaken van een jaarrekening of tussentijds rapport worden die cijfers vervolgens ingelezen in het rapport dat opgemaakt moet worden. Maar beseft men wel dat dan slechts 25-40% van de informatie wordt ingelezen?

Ook de cijfermatige en tekstuele informatie kunnen natuurlijk per periode muteren. En waarin worden die mutaties bijgehouden? En van waaruit worden deze ingelezen?

De uitkeringstoets

op .

In PM-Report 8.02 is een volledig nieuwe module opgenomen die leidt tot een (tussentijdse) rapportage ten behoeve van een voorgenomen dividenduitkering. Deze rapportage vormt een onderdeel van de zogenaamde uitkeringstoets die plaatsvindt voorafgaand aan de dividenduitkering.

Waarom krijgen wij geen SBR-berichten terug?

op .

sbr-berichtenAls producent van een SBR-portaal ben ik al sinds 2003 betrokken bij de ontwikkelingen van SBR/XBRL. Ik heb ervaren welke eisen er in het begin werden gesteld, wat de doelstellingen oorspronkelijk waren en tegen welke voorwaarden nu de SBR-berichten kunnen worden ingezonden. Er is behoorlijk wat veranderd in die periode van, zeg maar, 10 jaren.

Gedurende al die jaren -en nog steeds- hebben de intermediairs de vraag gesteld: "Oké, als wij dan op die manier moeten gaan rapporteren en dus zullen moeten investeren in software en nieuwe werkmethoden: what's in it for us?". Daar is nimmer een antwoord op gegeven. En de intermediairs hebben daartegenover dus eigenlijk ook nimmer actie ondernomen om over te stappen op SBR. Als er dan geen voordelen zijn voor henzelf of hun klantrelaties, dan zijn zij eigenlijk ook niet bereid om te investeren. En als de uitvragende partijen (Belastingdienst, KvK en CBS en later de grootbanken) dan zo graag in SBR de berichten willen ontvangen, dan moeten de softwareleveranciers dat maar kosteloos inbouwen.

Impressie van Gouden Predicaatuitreiking "SBR voor Banken"

op .

Het FRC startte eind 2011 de eerste integrale ketentesten. Pro Management Software ontving als eerste softwareleverancier het bronzen predicaat in januari 2012, het 1e zilveren predicaat in juni 2012, het 2e zilveren predicaat in februari 2013 en het gouden predicaat in juli 2014.

Video impressie van de uitreiking van het Gouden Predicaat op 2 juli 2014:

Een eigen klantenportaal op uw website

op .

Met de klantenportaalmodule van Pro Management Software hebben uw klanten via uw website toegang tot hun persoonlijke dossiers middels een afgeschermd portaal. Hierdoor kunt u digitaal communiceren en gegevens uitwisselen met uw klanten via uw website.
Het klantenportaal op uw website stimuleert de binding met uw klanten, verlaagt de operationele kosten en maakt gerichte interactieve communicatie mogelijk.

Volledig digitaal, mag dat?

op .

paperworkRegelmatig ontvang ik van intermediairs de vraag of zij ook in papieren vorm (fysiek dus) de administratiestukken nog steeds moeten bewaren?

Sterker nog. Ik ken kantoren die digitaal ontvangen administratiestukken namens hun relaties printen en netjes op volgorde in ordners opbergen. Voor de Belastingdienst en als zekerheid. En dat, die omgekeerde volgorde, mag nou juist niet.

Ik antwoord altijd: .....Jazeker!, dat mag sinds februari 2009. Ik verwijs dan naar het interview met Jan-Kees de Jager, zie hier.

En toch wil men meer zekerheid. Als ik dan op zoek ga, dan vind ik allerlei bevestigingen. Maar eigenlijk niet een keiharde uitspraak van de fiscus. Ook geen voorbeelden van wat wel en niet mag.

Wanneer starten accountants nu echt met SBR?

op .

sbr-roadmap-2020-sHet blijft mij verbazen hoe onbekend de mogelijkheden van de nieuwe rapportagestandaard SBR (Standard Business Reporting) zijn onder accountants en administratiekantoren. En vooral ook dat zij absoluut niet beseffen wat er allemaal moet worden gedaan om de voordelen van SBR volop te kunnen benutten.

Bij het doorlezen van de Roadmap 2020 werd mij wederom duidelijk dat de werkmethoden van accountants en administratiekantoren volledig dienen te worden aangepast. Lees daarvoor:

Om namens klanten efficiënt de toekomstige SBR-rapportages te kunnen uitvoeren, zal men digitaal over veel meer gegevens dienen te beschikken. Met "digitaal" bedoel ik dan niet dat bijvoorbeeld het uittreksel van de Kamer van Koophandel in een elektronisch dossier is opgeslagen. Integendeel! De daarin opgenomen gegevens dienen alle individueel in een CRM-pakket beschikbaar te zijn. Pas dan kunnen deze worden gebruikt in de vereiste SBR-rapportages. En dat geldt ook voor de individuele gegevens van bijvoorbeeld leningen, verzekeringen, statuten, koopcontracten van activa. Ik durf te stellen dat meer dan 90% van de kantoren geen voorzieningen heeft getroffen om deze gegevens in een daarvoor gestructureerde database op te slaan. Laat staan de koppelingen te hebben gemaakt naar de (toekomstige) rapportagestandaarden.

KvK: Vanaf boekjaar 2016 deponeren van jaarrekeningen alleen nog via SBR

op .

Rechtspersonen zoals bv's, nv's, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn wettelijk verplicht elk boekjaar een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekeningen worden gepubliceerd in het Handelsregister en zijn daar voor iedereen opvraagbaar.

John Sloof van de Kamer van Koophandel: 'Vooralsnog kunt u op meerdere manieren een jaarrekening deponeren, maar dit gaat veranderen. Vanaf boekjaar 2016 wordt het voor financieel intermediairs verplicht om hiervoor SBR te gebruiken. Deze werkwijze biedt veel voordelen voor financieel dienstverleners, maar brengt ook de nodige aanpassingen aan procedures en systemen met zich mee. Wij raden u dan ook aan nog in 2014 te starten met de voorbereidingen van de overgang naar SBR.'

Roadmap SBR op weg naar 2020 gepresenteerd

op .

De Roadmap 'SBR op weg naar 2020' is op 3 juli gepubliceerd. Rijksregisseur Rob Kuipers organiseerde een visieontwikkeling om de stip aan de horizon voor SBR vast te stellen. 'Een breed gedragen visie die voor de korte tot middellange termijn concrete SBR -doelen en acties heeft gevormd voor de periode tot 2020. De Roadmap is een levend document waarvan gedurende de tijd nieuwe, geactualiseerde, versies zullen verschijnen,' aldus SBR-Programma.

Nieuwsbrief PM

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer