fbpx

Nieuws

Anticiperen op komende wetswijziging

op .

Er wordt gewerkt aan een wetswijziging waardoor het naar verwachting vanaf boekjaar 2016 alleen nog mogelijk is om de jaarrekening via SBR aan te leveren. Vele intermediairs anticiperen op de aanstaande verplichtstelling en tonen een toenemende belangstelling voor PM-Report en de laagdrempelige (1 druk op de knop!) toepassing PM-SBR deponering publicatiestukken.

Beëindiging ondersteuning Windows XP

op .

Na 12 jaar komt er een eind aan de ondersteuning van Windows XP door Microsoft. In samenwerking met partners als Pro Management Software richt Microsoft zich nu op de ondersteuning van nieuwere technologieën, zodat zij nieuwe ervaringen kunnen blijven aanbieden.

Verbeter de communicatie met de KvK

op .

Onder andere ten behoeve van de SBR Publicatiestukken is in PM-Report de mogelijkheid opgenomen om gegevens van de intermediair vast te leggen. Een belangrijk element hierbij betreft het emailadres van de contactpersoon van de intermediair.

Nieuwe jaarmappen genereren

op .

Middels het digitale dossier ('File') van een willekeurige relatie selecteert u in het Menu de optie 'Beheer en onderhoud' en vervolgens de optie 'Onderhoud algemeen: bestaande relatiedossiers'.

In het tabblad 'Jaarmappen' kiest u voor de optie 'Nwe jaarmap maken' (deze is standaard reeds geselecteerd). Achter deze optie staat tussen haakjes het jaartal van de nieuw aan te maken jaarmap vermeld, dit is normaliter het komende of huidige jaar*.

Nieuw in PM-Report: Prognoses

op .

Sinds versie 8.02 van PM-Report en de introductie van de mogelijkheid tot het opstellen van een Uitkeringstoets (Dividenduitkering) als aanvullende PM-Report module wordt u de mogelijkheid geboden een prognose op te stellen als onderdeel van het Meerjarenoverzicht.
Hiermee voegt u aanvullende waarde toe aan uw jaarrekening/rapportage met PM-Report.

De nieuwe Kamer van Koophandel

op .

Door het samenvoegen van de 12 regionale Kamers van Koophandel, de Kamer van Koophandel Nederland en Syntens is in 2014 de nieuwe Kamer van Koophandel ontstaan.
Samengevat bestaat de nieuwe Kamer van Koophandel organisatie uit een vijftal regio's met in totaal 19 kantoren.

Nieuwe functionaliteit in PM-Report

op .

PM-Development heeft de afgelopen maanden hard gewerkt en vele vernieuwingen en verbeteringen gerealiseerd in PM-Report. De input van de kantoren die PM-Report gebruiken is hierbij zeer waardevol geweest en heeft bijgedragen aan een nóg betere rapportgenerator én jaarrekening.

Nieuw in PM-Record: vrije velden

op .

Meer flexibiliteit in uw vertrouwde PM-Record omgeving.
In PM-Record versie 9 hebben wij de mogelijkheid tot het definiëren van vrije velden opgenomen

Het aanmaken van vrije velden
In het < Beheer » Stamgegevens » tabblad Gegevens 5 > kunnen vanaf deze versie zogenaamde 'Vrije velden' aangemaakt worden.

PDF retour na deponering jaarrekening via SBR

op .

Met ingang van dinsdag 3 december 2013 stuurt de Kamer van Koophandel bij deponering via SBR een e-mail met als bijlage een PDF-weergave van de gedeponeerde jaarrekening. Het is dan direct duidelijk welke jaarrekeninggegevens gedeponeerd zijn.

Nieuwsbrief PM

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer