fbpx

Nieuws

BTW identificatienummer

op .

BTW Identificatie nummer ZZP’er. Er worden inmiddels brieven verstuurd door de belastingdienst aan de ZZP’ers en eenmanszaken die hun BSN-nummer in het BTW-nummer hebben staan. Dat is fraudegevoelig. Daarom krijgen zij een nieuw BTW-identificatienummer.

Koppel uw eigen PKIoverheid-certificaat óók bij SBR Nexus!

op .

Koppel uw eigen PKIoverheid-certificaat in de software en voor SBR Kredietrapportages óók bij SBR Nexus!

Wij merken aan de hand van supportvragen dat niet al onze gebruikers op de hoogte zijn van het feit dat ze het eigen PKIoverheid-certificaat aan onze software kunnen koppelen.

Starten met SBR Kredietrapportage (Aansluitprocedure)

op .

Gezien het feit dat de 3 betrokken banken (ABN AMRO, ING Bank en Rabobank) het SBR-formaat per 1-1-2017 “verplicht stellen” voor met name kredietrevisies en de daarmee samenhangende (jaarlijkse) rapportages strekt het tot aanbeveling niet te wachten tot het laatste moment.

Nieuw in PM-Report: NIBOV in Toelichting op balans

op .

Op verzoek van vele gebruikers en kantoren is de mogelijkheid gecreëerd te kunnen kiezen voor het opnemen van de NIBOV (of NUBBV) in het blad Toelichting op balans in de jaarrekening met PM-Report!
Voor de goede orde; u heeft in PM-Report voortaan de keuze tot presentatie van de NIBOV als (laatste) onderdeel van de Toelichting op de balans (standaard), of als een apart blad in de jaarrekening inclusief vermelding in de inhoudsopgave.

PM-Record File: Bestanden registreren op basis van de aanmaak- of laatste wijzigingsdatum

op .

Vanaf PM-Record versie 12 is het mogelijk om binnen de optie ‘Bestands- en postregistratie’ documenten en bestanden te registreren met als registratiedatum de oorspronkelijke aanmaak- of laatste wijzigingsdatum.

Standaard worden niet geregistreerde bestanden achteraf altijd geregistreerd op de datum van het registreren zelf, waardoor ze alle eenzelfde registratiedatum krijgen.

Samenstel- of controledossier accorderen/afsluiten na afronding?

op .

It’s easy met PM-Record Audit Plan!
Het accorderen/afsluiten van uw samenstel- of controledossier in de database van PM-Record is recentelijk gefaciliteerd en beschikbaar vanaf versie 10.03.01 van betreffende module, tevens is het formulierenpalet van het werkprogramma uitgebreid met het (standaard)formulier ‘Bespreekpunten cliënt’

Nieuwsbrief PM

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer