fbpx

Release notes

Release januari 2023

op .

Delen:

releaase note2

What's new? Onderstaande functionaliteiten zijn toegevoegd of gewijzigd in de release van januari 2023:

Updates PM Report versie 14.01.07  

PM Report en SBR Rapportage module - SBR Publicatiestukken Micro en Klein 2022 (NT17)
In zowel PM Report als in de module SBR Rapportage wordt nu ondersteuning geboden voor de SBR Publicatiestukken 2022 (NT17) voor de bedrijfsklassen Micro en Klein.

PM Report – Jaarovergang ten behoeve van verslagjaar 2022

PM Report – samenstellingsverklaring gewijzigd
De paragraaf over de continuïteit is gewijzigd (conform beoordelings- en controleverklaring). Let op: afhankelijk van de omstandigheden en de tesktuele toelichting die is opgenomen bij het onderdeel 'Continuïteit' in de toelichting op de jaarrekening, zal de gebruiker de tekst eventueel moeten aanpassen. Dit aanpassen van de tekst, afhankelijk van de situatie, was bij de oude tekst ook al het geval.

Nieuwe tekst:

"Wij vestigen de aandacht op het onderdeel 'Continuïteit' in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat de vennootschap afhankelijk is van een positieve toekomstige resultaatontwikkeling en de bereidwilligheid van de bank om de financiering te blijven continueren. Deze condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de vennootschap."

PM Report – nieuw-format beoordelingsverklaring
In de nieuw-format beoordelingsverklaring zijn de voorbeeldteksten gewijzigd is de opzet van de beoordelingsverklaring gewijzigd (conform opzet controleverklaring). Deze wijzigingen hebben wij verwerkt in deze release. De oud-format beoordelingsverklaring is hiermee komen te vervallen.

PM Report – controleverklaring gewijzigd
De volgende kleine wijzigingen zijn doorgevoerd: 

• De paragraaf 'Materiële onzekerheid over de continuïteit' is verplaatst en staat nu onder de paragraaf 'De basis voor ons oordeel'.

• Het woord entiteit is variabel gemaakt en kan nu ook vennootschap zijn. Dit is in lijn met de samenstellings- en beoordelingsverklaring.

• Om de leesbaarheid van de opsomming te verbeteren zijn er smalle regels tussen de punten toegevoegd.

• De A,B,C nummering is verwijderd.

PM Report – Export fiscaal verslagjaar 2022
De definities voor de export naar fiscale pakken zijn nu voor verslagjaar 2022 beschikbaar gekomen.
Een bijzonderheid dit jaar is dat de export definitie t.b.v. Fiscaal-Online volledig is vernieuwd. Fiscaal-Online heeft een ander importformaat in gebruik genomen waardoor de voorheen door ons aangeboden export definitie niet meer correct was. Bij deze release hebben wij onze exportbestanden aangepast zodat de import in Fiscaal-Online weer functioneert. Dit is gedaan voor de verslagjaren 2019 t/m 2022.

PM Report – wat als u een aangepast PM Report sjabloon gebruikt!
De hierboven besproken wijzigingen zijn in dat geval nog niet beschikbaar in uw aangepast sjabloon. U dient uw wijzigingen eerst toe te passen op deze nieuwe versie van PM Report.

PM Report – deponering verslagjaren 2015, 2016, 2017 en 2018 bij KvK
Voor de verlagjaren 2015, 2016 , 2017 en 2018 (NT10, NT11, NT12 en NT13) kan er niet meer met de 'eigen' taxonomie (NT) worden aangeleverd bij de KvK, echter kunnen deze verslagjaren nog wel worden aangeleverd met een nieuwere taxonomie. In deze release van PM Report is een aanpassing gemaakt waardoor u toch de verslagjaren 2015, 2016, 2017 en 2018 kunt aanleveren met een nieuwere taxonomie (NT14), mocht dat noodzakelijk zijn en zolang de KvK deze aanleveringen ondersteund. De jaarrekening dient dan wel te zijn gemaakt met deze nieuwe versie van PM-Report.

Updates PM Record versie 14.03.06

PM Record – Synchronisatie met PM CRM
In deze release zijn diverse verbeteringen aangebracht in de wijze waarop Relaties en personen gesynchroniseerd worden tussen PM Record en PM CRM.

PM Record – Koppeling met KvK
Als u een nieuwe relatie aanmaakt en u importeert informatie uit de KvK is nu direct zichtbaar of het getoonde adres een bezoekadres of een postadres is.

Overige modules

SBR Omzetbelasting, Suppletie en ICP 2023
Omzetjaar 2023 is toegevoegd (NT17). 

BalanceBase ondersteuning RGS versie 3.5
Per 12 januari jl. heeft de Beheergroep RGS versie 3.5 van RGS gepubliceerd. Deze versie wordt vanaf deze release ondersteund door BalanceBase. Als de grootboekrekeningen in de bron administratie voorzien zijn van RGS coderingen dan zal BalanceBase op basis van de RGS code de koppeling met de PM Report brugstaat automatisch uitvoeren. Nu dus ook volgens de wijzigingen in RGS versie 3.5.

BalanceBase – Yuki connector
De huidige Yuki connector kon de RGS codes die in de bronadministraties van Yuki wellicht aanwezig zijn niet ophalen. Yuki bood daarvoor eerder nog geen ondersteuning in de API. Deze ondersteuning is vorig jaar beschikbaar gekomen. In deze release is de Yuki-connector aangepast zodat RGS codes nu ook uit Yuki administraties worden overgenomen. Als deze in de bron administratie aanwezig zijn.

File - Bestandsregistratie
In enkele situaties werd geen Email verzonden nadat een bericht registreert was. Dit is nu aangepast.

Facturatie: beheer stamgegevens

  • Facturatie -> Beheer Stamgegevens -> Prijsperiodes -> Details prijsperiodes -> tabblad Artikelen

In dit tabblad bleek dat de tabel Artikelen onleesbaar was omdat iedere kolom maar een paar letters breed was. Dit is in deze release hersteld. Het is nu mogelijk om het overzicht van de factuurafspraken te filteren op Boekjaar. Standaard worden afspraken voor alle boekjaren getoond waarin u nu kunt filteren.Facturatie: Overzicht werkcodes/artikelen en gekoppelde BTW-codes/omzetgrootboekrekeningen
Op verzoek is in de overzichten-tab van het facturatie-venster een extra overzicht naar MS Excel mogelijk gemaakt: ‘Overzicht werkcodes/artikelen en gekoppelde BTW-codes/omzetgrootboekrekeningen’.

Facturatie: Losse facturen, multiline toelichtingen
Tot nu toe was het alleen mogelijk om bij Subgroepering 1 – bedrag een toelichting van meer regels in te voeren. In deze release is dat gewijzigd en kun je voor alle subgroeperingen een toelichting van meerdere regels toevoegen.


Facturatie: verlenging van factuurafspraken per batch
In de release van November 2022 was per ongeluk functionaliteit zichtbaar voor het indexeren van factuurafspraken. Deze was echter nog niet functioneel, aan deze functionaliteit wordt hard gewerkt maar is nog niet gereed voor uitlevering. Het heeft daarom deze release niet gehaald. Wij verwachten dat wij begin februari een mini-release uitbrengen waarin deze functionaliteit aanwezig zal zijn.

File - Digitaal dossier relaties: op veler verzoek is de kolomindeling van de geregistreerde bestandenlijst aangepast. Tevens is de mogelijkheid ingebouwd om zelf de kolomindeling aan te passen.

Videolink

File - DocMaker 2.0 batchbeheer: Het verversen van de bestandenlijst in Batchbeheer bleek niet altijd goed te gaan: met name de evt. verzenddatum van e-mails werd niet getoond. Dit probleem is opgelost.

File - DocMaker 2.0: de preview van sjablonen is door een onvoorziene Windows-update van 13 december 2022 geblokkeerd. Dit leidde in de vorige versie tot een foutmelding. In de nieuwe versie krijgt u een schermmelding, maar u kunt gewoon doorgaan met het creëren van documenten of documenten-batches. Tevens wordt daarin vermeld hoe u het probleem kunt oplossen.

Bekijk ook de handleidingen van DocMaker 2.0: Download hier de handleiding (PDF).


Neem contact met ons op indien u hulp nodig heeft bij het uitvoeren van de update of indien u foutmeldingen tegen komt anders dan bovengenoemd.

 

Nieuwsbrief PM

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer