fbpx

Nieuws

Nieuwe Versie PM-Software - Release versie 10.03

op .

Delen:

 Untitled 1

In deze release hebben we diverse klantenwensen, ideeën en handigheidjes verwerkt. Daarnaast zijn er bugs opgelost en een aantal systeem- en prestatieverbeteringen doorgevoerd. Tevens wordt middels deze update het technische fundament gelegd voor diverse toekomstige wijzigingen en uitbreidingen, zoals bijvoorbeeld de SBR Assurance en een vernieuwde versie van Office Integration.

Ook zorgt deze update ervoor dat alle PM-Record onderdelen (de .exe en .dll bestanden) worden voorzien van een nieuw digitaal certificaat dat op naam van Pro Management Software staat. Dit certificaat dient ter beveiliging en voorkomt hierdoor meldingen en waarschuwingen van antivirus software.

 

PM-Record CRM
 
PM-Record CRM (versie 10.03.05) - Handige nieuwe mogelijkheden - De donkerblauwe bovenbalk van de PM-Record schermen is aan de rechterzijdeuitgebreid met een drietal pictogrammen (knoppen) voor respectievelijk de volgende opties: Direct naar het internet (middels de standaard browser), direct naar de ‘What’s New’ zodat u altijd op de hoogte kunt zijn van de laatste aanpassingen in onze software, en direct naar onze Twitterpagina zodat u ook zonder Twitter account onze berichten kunt lezen.

PM-Support Online - Middels de Info button, het witte rondje met de letter i, helemaal rechts op de balk vindt u het versienummer van de betreffende module. Hier kunt u tevens middels de optie ‘PM-Support Online’ via TeamViewer verbinding maken met onze supportafdeling zodat zij, ná uw toestemming, met u mee kunnen kijken op uw scherm om uw vragen of problemen sneller op te kunnen lossen.

 
PM-Record CRM (versie 10.03.05) - Berichten printen en opslaan - Voortaan is het mogelijk om de (interne) Berichten direct om te zetten in een Word bestand en dit bestand af te drukken en direct én geregistreerd in het digitale PM-Record dossier* en/of in DigiRecord* te kunnen opslaan. De optie ‘Maak document in dossier’ vindt u onderaan in een Bericht, naast de opties ‘Markeer als gelezen’ en ‘Markeer als afgehandeld’. Voor deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt van de geïntegreerde nieuwe versie van de sub-module PM-DocMaker, welke onderdeel uitmaakt van de module PM-Record File.
*Hiervoor dient uw organisatie te beschikken over een licentie van de PM-Record module File en/of een licentie voor de online dossier applicatie DigiRecord (www.digirecord.nl).
PM-Record CRM (versie 10.03.05) - Geslacht contactpersonen - Voortaan wordt het geslacht van de contactpersonen in de Relatiekaarten en op de overzichten getoond.
 
PM-Record HRM
 
PM-Record HRM (10.03.11) - De mogelijkheid is toegevoegd om medewerkers ziek te melden, zodat dit voor alle medewerkers zichtbaar is in het overzicht ‘Verlof personeel’ rechts onderin het hoofdscherm van PM-Record CRM. Om (andere) medewerkers ziek te kunnen melden heeft de gebruiker Beheerdersrechten nodig voor de HRM module (Autorisatie: ‘HRM_Beheer’). Degene die de ziekmelding invoert hoeft echter niet de Verlofverantwoordelijke van de zieke medewerker te zijn.
PM-Record File
 
Dossier (versie 10.03.06) - Nieuw bestandsregistratiescherm - Vanaf deze versie is het dossier voorzien van het nieuwe bestandsregistratiescherm om bestanden direct én geregistreerd in het dossier en/of in DigiRecord* te kunnen opslaan.
* Hiervoor dient uw organisatie te beschikken over een licentie voor de online dossier applicatie DigiRecord (www.digirecord.nl).
 
Bestands- en postregistratie (versie 10.03.04) - Nieuw bestandsregistratiescherm - Vanaf deze versie is de optie Bestands- en postregistratie voorzien van het nieuwe bestandsregistratiescherm om bestanden direct én geregistreerd in het digitale PM-Record dossier en/of in DigiRecord* te kunnen opslaan. De bestanden kunnen ook (ongeregistreerd) buiten de PM-software om op het netwerk worden opgeslagen.
* Hiervoor dient uw organisatie te beschikken over een licentie voor de online dossier applicatie DigiRecord (www.digirecord.nl).

Registratiescherm (versie 10.03.04) - Nieuw bestandsregistratiescherm -Vanaf deze versie is het dossier voorzien van het nieuwe bestandsregistratiescherm om bestanden direct én geregistreerd in het dossier en/of in DigiRecord* te kunnen opslaan.
* Hiervoor dient uw organisatie te beschikken over een licentie voor de online dossier applicatie DigiRecord (www.digirecord.nl).


PM-Record (versie 10.03.05) - Berichten printen en opslaan- Voortaan is het mogelijk om de (interne) Berichten direct om te zetten in een Word bestand en dit bestand af te drukken en/of direct én geregistreerd in het dossier en/of in DigiRecord* te kunnen opslaan. De optie ‘Maak document in dossier’ vindt u onderaan in een Bericht, naast de opties ‘Markeer als gelezen’ en ‘Markeer als afgehandeld’. Voor deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt van de geïntegreerde nieuwe versie van de sub-module PM-DocMaker.
* Hiervoor dient uw organisatie te beschikken over een licentie voor de online dossier applicatie DigiRecord (www.digirecord.nl).
 
PM-Record Invoice
 
Facturatie (versie 10.03.02) - Aanpassing - In het scherm Personeelstarieven zijn de velden ‘Functie’ en ‘Afdeling’ verwijderd uit het overzicht.
 
PM-Record Voortgang
 
Voortgangscontrole (versie 10.03.03) - Extra selectiebladen - Het scherm van de Voortgangsmodule is uitgebreid met de tabbladen ‘Per uitvoerder’ en ‘Per plandatum’. Met de eerste optie kan er een selectie gemaakt op basis van de uitvoerder, het voortgangscontrole-jaar en de uit te voeren werkzaamheid. Middels de keuze ‘Per plandatum’ kan er een overzicht gegenereerd worden van de jaarlijkse activiteiten die gerelateerd zijn aan de plandatum van de jaarrekening.
 
PM-Record Audit Plan
 
Audit Plan (versie 10.03.10) - Nieuw bestandsregistratiescherm- Vanaf deze versie is de module Audit Plan voorzien van het nieuwe bestandsregistratiescherm om de rapporten en overzichten direct én geregistreerd in het digitale PM-Record dossier* en/of in DigiRecord* te kunnen opslaan. De bestanden kunnen ook (ongeregistreerd) buiten de PM-software om op het netwerk worden opgeslagen.
* Hiervoor dient uw organisatie te beschikken over een licentie van de PM-Record module File en/of een licentie voor de online dossier applicatie DigiRecord (www.digirecord.nl).
 
PM-Record Balance Base
 
Balance Base (versie 10.03.05) - Nieuw bestandsregistratiescherm- Vanaf deze versie is Balance Base voorzien van het nieuwe bestandsregistratiescherm om de rapporten en overzichten direct én geregistreerd in het digitale PM-Record dossier* en/of in DigiRecord* te kunnen opslaan. De bestanden kunnen ook (ongeregistreerd) buiten de PM-software om op het netwerk worden opgeslagen.
* Hiervoor dient uw organisatie te beschikken over een licentie van de PM-Record module File en/of een licentie voor de online dossier applicatie DigiRecord (www.digirecord.nl).
 
Balance Base (versie 10.03.05) - Optische aanpassingen - De vormgeving van de module is op enkele punten aangepast om deze in lijn met de PM-Record standaard brengen.

Nieuwsbrief PM

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer