Skip to main content

Release januari 2024

Gepubliceerd op 18 januari 2024

What's new

Deze release bevat naast de wijzigingen die te maken hebben met de jaarovergang, ook nieuwe functionaliteiten en foutoplossingen die zijn doorgevoerd naar aanleiding van uw wensen, ideeën en verbeterpunten. Wij zijn altijd zeer blij met uw suggesties, blijf deze dus aan ons doorgeven! Dit kunt u doen door onze helpdesk te bellen, of per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Update uitvoeren

Informeer uw systeembeheerder of hostingpartij dat er nieuwe updates zijn. Wanneer u de updates echter zelf uitvoert start u de PM UpdateManager. Vanuit het startmenu van Windows zoek naar ‘UpdateManager’. Voor een uitgebreide instructie, bekijk onze handleiding met video over het updaten van de software.

RELEASE NOTES:

PM Report 14.09.01

 • PM Report jaarovergang ten behoeve van verslagjaar 2023
 • PM Report Export Fiscaal koppelingen voor verslagjaar 2023
 • De nieuwe groottecriteria voor het bepalen van het regime (Micro, Klein, Middelgroot of Groot) zijn geïmplementeerd vanaf verslagjaar 2023.
 • Toelichting op de balans - Bij de nadere specificatie van de Langlopende schulden is er voortaan een aparte presentatie van de oudedagsverplichtingen met eigen kolomtitels.
 • Kapitaalrekeningen - Indien er nergens een subcode of mutatie oudedagsreserve gevuld is, dan verdwijnen alle lege regels en omschrijvingen met oudedagsreserve uit het rapport.
 • De uitbreiding van de tekstuele toelichting in PM Record voor Onderhanden projecten (passiva) is beschikbaar gesteld in PM Report.
 • (SBR) Publicatiestukken Klein – Er is een aanvullende uitsplitsing opgenomen van Immateriële vaste activa met de post Kosten van oprichting, indien hier sprake van is.
 • (SBR) Publicatiestukken – Er is een aanvullende uitsplitsing opgenomen van Vorderingen met de post Opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal, inclusief een uitbreiding van de looptijd langer dan één jaar, indien hier sprake van is.
 • Publicatiestukken Klein – De bovenstaande nieuwe uitsplitsingen zijn opgenomen in de toelichting op de balans (net als in de SBR taxonomie) en niet op de balans zelf, zoals voor de Langlopende schulden het geval was.
 • Publicatiestukken Klein - De reeds bestaande uitsplitsing van Langlopende schulden met de post Oudedagsverplichting is conform bovenstaande uitsplitsingen verplaatst van de balans naar de toelichting en wordt nu alleen getoond indien er sprake is van deze post.

SBR (14.04.01)

 • SBR Rapportage Publicatiestukken Micro en Klein 2023 (NT18).
 • SBR Omzetbelasting en ICP 2024 (NT18).
 • De aanpassingen in uitsplitsingen binnen PM Report Publicatiestukken zijn tevens geïmplementeerd in PM Report SBR Publicatiestukken.
 • De uitbreiding van de tekstuele toelichting (en grondslag) in PM Record voor Onderhanden projecten (passiva) is tevens beschikbaar gesteld in SBR Rapportage.

PM Record (14.04.01) - Grondslagen en toelichtingen

 • In navolging op de eerder gewijzigde presentatie van Onderhanden projecten activa en passiva, is er een aparte tekstuele toelichting ( PM Report en SBR Rapportage) en grondslag (alleen SBR Rapportage) opgenomen voor de post Onderhanden projecten (passiva).
 • Het is inzichtelijk gemaakt dat nadere SBR Specificaties niet beschikbaar zijn in PM Report, maar alleen relevant zijn voor SBR Rapportage. Dit geldt bijvoorbeeld voor Nadere specificatie stelselwijzigingen, waarin iedere individuele stelselwijziging in een bepaald verslagjaar kan worden vastgelegd en gerapporteerd.
 • Een aantal kleine wijzigingen voor verslagjaar 2023 (NT18) zijn doorgevoerd binnen de onderdelen Toelichtingen en Grondslagen en SBR Specificaties. Een voorbeeld is de wijziging van de term Schattingen naar Schattingen, oordelen, veronderstellingen en onzekerheden. Afhankelijk van de relevantie, zijn de wijzigingen uiteraard ook in PM Report en/of SBR Rapportage doorgevoerd.

PM Record (14.04.01) - Relatie overzichten (‘Relaties en etiketten’)

 • Op verzoek kan in de diverse overzichten en etiketten nu ook het klantnummer worden opgenomen.

PM Record Balance Base (14.04.01)

 • Update uitgevoerd voor Connector Minox
 • Tooltip toegevoegd laatste importdatum boekhouding
 • Bij het aanmaken van een voorafgaande journaalpost is nu een extra controle toegevoegd. Je mag alleen voorafgaande journaalposten aanmaken als de gebruikte journaalpost is gekoppeld aan de brugstaat.

    PM Record Time (14.04.01)

    • Periode van verlofaanvragen wordt getoond in het aanvraagbericht
    • Aanpassing in productiviteitsoverzichten met splitsing op vakantie en ziekte uren


     PM Record Invoice (14.04.01)

     PM Record HRM (14.04.01)

     • De procedures bij het aanvragen, toekennen en intrekken van verlof zijn enigszins aangepast. Wanneer de verlofverantwoordelijke verlof inplant voor een medewerker wordt er voortaan standaard een reeds goedgekeurde verlofaanvraag aangemaakt (met de toevoeging ‘Planning door verlofverantwoordelijke’).
      De verlofverantwoordelijke kan deze planning evt. weer intrekken door de betreffende aanvraag te selecteren en te kiezen voor de optie ‘Verlofplanning intrekken’.

     • Bij het inplannen van ziekteverzuim op dagen waarop reeds verlof is gepland zal de applicatie deze planning naar saldo tenietdoen. In de oorspronkelijke verlofaanvraag wordt hier melding van gemaakt (in de kolom ‘Opmerkingen’).
     • Er kan geen verlof meer worden aangevraagd/gepland op dagen waarop ziekteverzuim is gepland (in de tooltip van de betreffende dag wordt dit gemeld). Dit zal dus eerst moeten worden overlegd met de verlofverantwoordelijke, die de planning van het ziekteverzuim evt. teniet kan doen.
     • Er bleek nog wel eens verwarring te zijn over de optie ‘Verlof afboeken’. Dit betreft niet het intrekken van een verlofplanning, maar integendeel het effectueren van de planning naar bestede uren, en dus het afboeken van het verlofsaldo van de betreffende medewerker! In het venster zijn de termen aangepast:


     • In de berichtenstroom van verlofaanvragen (aanvraag, goedkeuring) worden de afzonderlijke datums voortaan vermeld.

     PM Record Progress

     • Op verzoek is de mogelijkheid ingebouwd om in de klantenlijstjes ook de bedrijfsnaam als zoeksleutel te kunnen gebruiken (u kunt dus zoeken op zoekcode, klantnummer óf bedrijfsnaam).
      V.w.b. de module Time kunt u deze optie vastleggen in de ‘Invoerinstellingen’.

     • Klantenbeheer: na het toevoegen van een nieuwe klant aan de Voortgang werd de klantenlijst in bepaalde gevallen niet ververst. Dit probleem is opgelost.

     Opgeloste Bugs

     • Balance Base (14.04.01)
      Connector Exact Online werkt RGS codes niet bij
     • Invoice (14.04.01)
      • Continueren afspraken – Fout bij einddatum is ouder dan startdatum na continueren
      • Continueren afspraken – Fout in geselecteerde factuurafspraak als geen boekjaar is ingevuld en er geen indexatielabels gedefinieerd zijn in de instellingen.
      • Continueren afspraken – Fout in berekening factuurbedragen kloppen niet altijd
      • Continueren afspraken – Fout bij indexatie werkt niet als verwacht
     • Audit Plan (14.04.01)
      Kan niet wisselen op selectie in werkprogramma's als het resultaat leeg is
     • HRM (14.04.01)
      Foutmelding opgelost in map namen met daarin ‘-‘
     • PM Report (14.01.09)
      Voorwaardelijke opmaakfout (Pub) Toelichting Vorderingen en overlopende activa
     • SBR (14.04.01)
      NT18: totaaltellingen van uitsplitsingen in de toelichting worden niet getoond in NT18

     Vragen? 

     Heeft u vragen over de update, het installeren of het werken met onze software? Neem gerust contact met ons op via onze klantenservice.

     Kennismaken?

     Wilt u kennismaken met onze software? Bekijk onze video!

      

     Nieuws

     Meer Weten?

     Wilt meer weten over PM Online, of wilt u een demonstratie op maat? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.