Predicaat ‘SBR voor Banken’ uitgereikt aan Pro Management door FRC

op .

201201-predicaat-brons‘Pro Management Accountancy Software’ heeft als één van de eerste softwareleveranciers het predicaat ‘SBR voor Banken’ door het FRC (Financiële Rapportages Coöperatief) uitgereikt gekregen. Uit handen van de heer Bart Schlatmann, CEO ING, nam de heer Kees Schaap op 25 januari jl. het officiële predicaat voor Pro Management in ontvangst. De heer Jan Ketelaar van ‘Ketelaar Accountancy & Belastingadviseurs’ kreeg als één van de eerste intermediairs het predicaat ‘SBR voor Banken’ uitgereikt.

Informatiebehoefte SBR onder intermediairs groot

op .

In oktober 2011 heeft het SBR Programma in samenwerking met de Belastingdienst een nulmeting laten uitvoeren naar de naamsbekendheid van en de informatiebehoefte over SBR. Daaruit blijkt dat veel intermediairs van SBR gehoord hebben, maar slechts een klein deel weet wat SBR precies inhoudt. Er is over het algemeen een afwachtende houding ten opzichte van SBR. De informatiebehoefte is groot en dat is ook gebleken uit de tien SBR Voorlichtingsbijeenkomsten die de afgelopen maanden zijn georganiseerd.

SBR Voorlichtingsbijeenkomsten Den Haag, Amsterdam en Tilburg volgeboekt

op .

De SBR Voorlichtingsbijeenkomsten in Den Haag, Amsterdam en Tilburg zijn helemaal volgeboekt. Er is veel belangstelling voor de SBR Voorlichtingsbijeenkomsten die verspreid door Nederland de komende maanden plaatsvinden. De sessies in de steden Den Haag, Amsterdam en Tilburg zijn inmiddels voor inschrijving gesloten.

Op andere locaties zijn nog wel plaatsen vrij, zoals in Zwolle (7 november), Roermond (28 november), Soesterberg (7 december) en Arnhem (12 december).

Voorlichtingsbijeenkomsten SBR 2011

op .

Standard Business Reporting (SBR) is vanaf 2013 de enige system-to-system aanlevermethode voor de Belastingdienststromen IB en VpB. Vanaf 2014 worden er nog meer rapportages verplicht die met behulp van SBR aan de overheid kunnen worden aangeleverd.

Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de mogelijke gevolgen daarvan voor uw organisatie. SBR verandert hoogstwaarschijnlijk uw dagelijkse aangifte- en samenstelpraktijk en daarop moet u goed zijn voorbereid.

Meer dan 40% XBRL deponeringen bij Kamer van Koophandel

op .

Kamer van Koophandel krijgt meer dan 40% XBRL deponeringen door het xbrlOne platform van Semansys.
Gebruikmakend van het xbrlOne platform deponeren klanten van Pro Management momenteel meer dan 40% van de aangeleverde XBRL documenten bij de Kamer van Koophandel.

Nieuwsbrief PM