Persbericht - Digitaal aanleveren jaarcijfers MKB ook bij ING de norm

op .

Amsterdam, 7 oktober 2014 - Vanaf 1 januari 2017 is digitale aanlevering van jaarcijfers via Standard Business Reporting (SBR) voor kredietrelaties van de ING uit het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) de norm. Aanlevering via SBR vervangt aanlevering op papier en per e-mail (PDF) en heeft voordelen voor de klant, zoals gemak, snelheid en betrouwbaarheid. ING volgt hiermee de standaard voor digitale gegevensuitwisseling met bedrijven, die ook door de overheid wordt gehanteerd. In het eerste kwartaal van 2015 lanceert de bank een campagne om haar kredietrelaties te stimuleren een start te maken met de omschakeling van papier naar SBR. Intermediairs en softwareleveranciers spelen hierin een belangrijke rol. Zij worden nauw betrokken bij deze campagne en ING ondersteunt hen in het transitieproces.

Een eigen klantenportaal op uw website

op .

Met de klantenportaalmodule van Pro Management Software hebben uw klanten via uw website toegang tot hun persoonlijke dossiers middels een afgeschermd portaal. Hierdoor kunt u digitaal communiceren en gegevens uitwisselen met uw klanten via uw website.
Het klantenportaal op uw website stimuleert de binding met uw klanten, verlaagt de operationele kosten en maakt gerichte interactieve communicatie mogelijk.

De uitkeringstoets

op .

In PM-Report 8.02 is een volledig nieuwe module opgenomen die leidt tot een (tussentijdse) rapportage ten behoeve van een voorgenomen dividenduitkering. Deze rapportage vormt een onderdeel van de zogenaamde uitkeringstoets die plaatsvindt voorafgaand aan de dividenduitkering.

KvK: Vanaf boekjaar 2016 deponeren van jaarrekeningen alleen nog via SBR

op .

Rechtspersonen zoals bv's, nv's, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn wettelijk verplicht elk boekjaar een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekeningen worden gepubliceerd in het Handelsregister en zijn daar voor iedereen opvraagbaar.

John Sloof van de Kamer van Koophandel: 'Vooralsnog kunt u op meerdere manieren een jaarrekening deponeren, maar dit gaat veranderen. Vanaf boekjaar 2016 wordt het voor financieel intermediairs verplicht om hiervoor SBR te gebruiken. Deze werkwijze biedt veel voordelen voor financieel dienstverleners, maar brengt ook de nodige aanpassingen aan procedures en systemen met zich mee. Wij raden u dan ook aan nog in 2014 te starten met de voorbereidingen van de overgang naar SBR.'

Impressie van Gouden Predicaatuitreiking "SBR voor Banken"

op .

Het FRC startte eind 2011 de eerste integrale ketentesten. Pro Management Software ontving als eerste softwareleverancier het bronzen predicaat in januari 2012, het 1e zilveren predicaat in juni 2012, het 2e zilveren predicaat in februari 2013 en het gouden predicaat in juli 2014.

Video impressie van de uitreiking van het Gouden Predicaat op 2 juli 2014:

Nieuwsbrief PM