fbpx

Starten met SBR Kredietrapportage (Aansluitprocedure)

Gezien het feit dat de 3 betrokken banken (ABN AMRO, ING Bank en Rabobank) het SBR-formaat per 1-1-2017 “verplicht stellen” voor met name kredietrevisies en de daarmee samenhangende (jaarlijkse) rapportages strekt het tot aanbeveling niet te wachten tot het laatste moment.

Samenstel- of controledossier accorderen/afsluiten na afronding?

It’s easy met PM-Record Audit Plan!
Het accorderen/afsluiten van uw samenstel- of controledossier in de database van PM-Record is recentelijk gefaciliteerd en beschikbaar vanaf versie 10.03.01 van betreffende module, tevens is het formulierenpalet van het werkprogramma uitgebreid met het (standaard)formulier ‘Bespreekpunten cliënt’

Nieuw in PM-Report: NIBOV in Toelichting op balans

Op verzoek van vele gebruikers en kantoren is de mogelijkheid gecreëerd te kunnen kiezen voor het opnemen van de NIBOV (of NUBBV) in het blad Toelichting op balans in de jaarrekening met PM-Report!
Voor de goede orde; u heeft in PM-Report voortaan de keuze tot presentatie van de NIBOV als (laatste) onderdeel van de Toelichting op de balans (standaard), of als een apart blad in de jaarrekening inclusief vermelding in de inhoudsopgave.

Nieuwsbrief PM

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer