fbpx

Nieuwe jaarmappen genereren

Middels het digitale dossier ('File') van een willekeurige relatie selecteert u in het Menu de optie 'Beheer en onderhoud' en vervolgens de optie 'Onderhoud algemeen: bestaande relatiedossiers'.

In het tabblad 'Jaarmappen' kiest u voor de optie 'Nwe jaarmap maken' (deze is standaard reeds geselecteerd). Achter deze optie staat tussen haakjes het jaartal van de nieuw aan te maken jaarmap vermeld, dit is normaliter het komende of huidige jaar*.

Nieuw in PM-Record: vrije velden

Meer flexibiliteit in uw vertrouwde PM-Record omgeving.
In PM-Record versie 9 hebben wij de mogelijkheid tot het definiëren van vrije velden opgenomen

Het aanmaken van vrije velden
In het < Beheer » Stamgegevens » tabblad Gegevens 5 > kunnen vanaf deze versie zogenaamde 'Vrije velden' aangemaakt worden.

Nieuw in PM-Report: Prognoses

Sinds versie 8.02 van PM-Report en de introductie van de mogelijkheid tot het opstellen van een Uitkeringstoets (Dividenduitkering) als aanvullende PM-Report module wordt u de mogelijkheid geboden een prognose op te stellen als onderdeel van het Meerjarenoverzicht.
Hiermee voegt u aanvullende waarde toe aan uw jaarrekening/rapportage met PM-Report.

PDF retour na deponering jaarrekening via SBR

Met ingang van dinsdag 3 december 2013 stuurt de Kamer van Koophandel bij deponering via SBR een e-mail met als bijlage een PDF-weergave van de gedeponeerde jaarrekening. Het is dan direct duidelijk welke jaarrekeninggegevens gedeponeerd zijn.

Nieuwsbrief PM

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer