fbpx

Anticiperen op komende wetswijziging

Er wordt gewerkt aan een wetswijziging waardoor het naar verwachting vanaf boekjaar 2016 alleen nog mogelijk is om de jaarrekening via SBR aan te leveren. Vele intermediairs anticiperen op de aanstaande verplichtstelling en tonen een toenemende belangstelling voor PM-Report en de laagdrempelige (1 druk op de knop!) toepassing PM-SBR deponering publicatiestukken.

De nieuwe Kamer van Koophandel

Door het samenvoegen van de 12 regionale Kamers van Koophandel, de Kamer van Koophandel Nederland en Syntens is in 2014 de nieuwe Kamer van Koophandel ontstaan.
Samengevat bestaat de nieuwe Kamer van Koophandel organisatie uit een vijftal regio's met in totaal 19 kantoren.

Beëindiging ondersteuning Windows XP

Na 12 jaar komt er een eind aan de ondersteuning van Windows XP door Microsoft. In samenwerking met partners als Pro Management Software richt Microsoft zich nu op de ondersteuning van nieuwere technologieën, zodat zij nieuwe ervaringen kunnen blijven aanbieden.

Verbeter de communicatie met de KvK

Onder andere ten behoeve van de SBR Publicatiestukken is in PM-Report de mogelijkheid opgenomen om gegevens van de intermediair vast te leggen. Een belangrijk element hierbij betreft het emailadres van de contactpersoon van de intermediair.

Nieuwe functionaliteit in PM-Report

PM-Development heeft de afgelopen maanden hard gewerkt en vele vernieuwingen en verbeteringen gerealiseerd in PM-Report. De input van de kantoren die PM-Report gebruiken is hierbij zeer waardevol geweest en heeft bijgedragen aan een nóg betere rapportgenerator én jaarrekening.

Nieuwsbrief PM

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer