fbpx

Nieuwe functionaliteit PM-Record Audit Plan = Automatische samenstelling dossier!

Delen:

Recentelijk hebben wij de module PM-Record Audit Plan “verrijkt” met een nieuwe (instellings-)mogelijkheid die wij u, als gebruiker van betreffende module, graag onder de aandacht brengen.

Het betreft:

- De mogelijkheid de opgenomen rubrieken in het (nieuwe) samensteldossier automatisch te selecteren op “aan- /afwezigheid” van (content in) Leadsheet / jaarrekeningrubriek.

Deze mogelijkheid is beschikbaar vanaf versie 10.03.05 van de module PM-Record Audit Plan!
Het checken van de versie die u gebruikt kunt u uitvoeren in betreffende module en treft u onder de "i" in de blauwe menubalk van PM-Record Audit Plan:

img1

Toelichting op nieuwe mogelijkheid

- De mogelijkheid de opgenomen rubrieken in het (nieuwe) samensteldossier automatisch te selecteren op “aan- /afwezigheid” van (content in) Leadsheet / Jaarrekeningrubriek.

Op (uit- en nadrukkelijk) verzoek van gebruikers van deze module is de nieuwe mogelijkheid gerealiseerd en kunt u nu de samenstelling van het samensteldossier automatisch laten bepalen op basis van aanwezigheid van content (grootboekrekeningen gekoppeld aan subcodes in Balance Base) in leadsheets / jaarrekeningrubrieken (wordt ook gecheckt op voorgaand jaar)!
Indien er géén content aangetroffen wordt in leadsheets / jaarrekeningrubrieken zullen de in betreffende rubriek opgenomen instructies automatisch onderdrukt/verborgen worden en zal betreffende rubriek daardoor NIET opgenomen worden in het samensteldossier van betreffend jaar!
Hiermee realiseert u automatisch een samensteldossier dat gebaseerd is op de (cijfermatige) omstandigheden van uw cliënt.

Rubrieken waaraan géén leadsheet / jaarrekeningrubriek aan ten grondslag kan liggen worden buiten beschouwing gelaten en zullen altijd opgenomen worden in het samensteldossier (of wanneer u deze handmatig uitschakelt niet opgenomen worden).
Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Planning en voorbereiding
  • Niet in de balans opgenomen verplichtingen
  • Gebeurtenissen na balansdatum
  • Afrondingsfase

Hoe kunt u de nieuwe (instellings-)mogelijkheid benutten in PM-Record Audit Plan?

Vanaf versie 10.03.05 treft u de nieuwe (instellings-)mogelijkheid in het Klantenbeheer van PM-Record Audit Plan:

img2

Opgenomen Informatiebulletin:

img3

Op welke Samensteldossiers is deze nieuwe mogelijkheid van toepassing?

Alléén op nieuw aan te maken Samensteldossiers (DUS NIET op bestaande/eerder opgenomen samensteldossiers!)
Het betreft in dit geval een “generieke mogelijkheid”, wanneer de (instellings-)mogelijkheid geactiveerd is zullen in alle nieuw aangemaakte samensteldossiers rubrieken “onderdrukt” worden wanneer in de leadsheets / jaarrekeningrubrieken géén content aangetroffen wordt.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Nadat de generieke mogelijkheid geactiveerd is zullen instructies die verbonden zijn met “lege” Leadsheets / jaarrekeningrubrieken verborgen/onderdrukt worden zodat het aantal opgenomen instructies aangepast wordt aan de omstandigheden (balans / winst- en verliesrekening) van de klant.

Bij de aanmaak van een samensteldossier wordt dat bevestigd middels navolgende “messagebox”:

img4

In bovenstaand informatiebulletin wordt bevestigd dat er 45 instructies verborgen/onderdrukt worden!

Dit leidt dan tot navolgend Samensteldossier:

img5

Gebruik van de nieuwe mogelijkheid (wees terughoudend!)

Met deze nieuwe mogelijkheid sluiten wij aan op benutting van gebruik van softwaremogelijkheden via een database, wij blijven echter van mening dat professional judgement het uitgangspunt moet zijn bij de samenstelling van een dossier in PM-Record Audit Plan.
Het gemak dat gegenereerd wordt met deze automatische selectie op basis van
aan-/afwezigheid van content in het leadsheet/de jaarrekeningrubriek onderschrijven wij, echter de ontwikkeling naar/van een zogenaamde 0-positie (en daarmee géén cijfercontent in het leadsheet / Jaarrekeningrubriek) dient vastgesteld/beoordeeld te worden en het gevaar bestaat dat deze vaststelling/beoordeling niet plaatsvindt wanneer de nieuwe mogelijkheid integraal benut wordt!

Dit betekent NIET dat dat wij deze gebruikerswens “schoorvoetend” gehonoreerd hebben, gebruikerswensen zijn tenslotte voor ons leidend in de (door)ontwikkeling van onze software.

Disclaimer
Er is veel aandacht besteed aan de in deze uitleg opgenomen beschrijvingen, aanwijzingen, tips en screenshots. Pro Management Software N.V. kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, in welke vorm dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit het toepassen in de software van betreffende uitleg en aanwijzingen.

Nieuwsbrief PM

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer