fbpx

Starten met SBR Kredietrapportage (Aansluitprocedure)

Delen:

Gezien het feit dat de 3 betrokken banken (ABN AMRO, ING Bank en Rabobank) het SBR-formaat per 1-1-2017 “verplicht stellen” voor met name kredietrevisies en de daarmee samenhangende (jaarlijkse) rapportages strekt het tot aanbeveling niet te wachten tot het laatste moment.

Wanneer u voornemens bent te starten met SBR Kredietrapportage bevelen wij van harte aan om de bestanden met betrekking tot de benodigde aansluitprocedure te raadplegen, deze zijn beschikbaar via de onderstaande verwijzingen (linkjes).

Betreffende aansluitprocedure is een verplichting (van de 3 betrokken banken!), enerzijds om uw identiteit (middels uw PKIoverheid certificaat) vast te kunnen stellen bij het aanbieden uwerzijds van een SBR Kredietrapportage en anderzijds om de kwaliteit van uw rapportage te borgen.

De aansluitprocedure behelst onder andere het aanbieden van uw PKIoverheid certificaat aan de BIV (Bancaire Infrastructurele Voorziening) voor “whitelisting”, het aanbieden van 2 testaanleveringen (“proof of providing quality” na whitelisting van uw PKIoverheid certificaat op de acceptatie-omgeving van de BIV) en vrijgave door de BIV voor productie-aanleveringen.
Inzetten van het verzamelcertificaat van Pro Management is NIET mogelijk bij een SBR Kredietrapportage!

- Aansluitnotitie voor intermediairs van Bancaire Infrastructurele voorziening
- Aansluitprocedure voor SBR Kredietrapportages

Nieuwsbrief PM

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer