fbpx

Samenstel- of controledossier accorderen/afsluiten na afronding?

Delen:

It’s easy met PM-Record Audit Plan!
Het accorderen/afsluiten van uw samenstel- of controledossier in de database van PM-Record is recentelijk gefaciliteerd en beschikbaar vanaf versie 10.03.01 van betreffende module, tevens is het formulierenpalet van het werkprogramma uitgebreid met het (standaard)formulier ‘Bespreekpunten cliënt’

 Nieuwe functionaliteit PM-Record Audit Plan

Recentelijk hebben wij de module PM-Record “verrijkt” met 2 nieuwe mogelijkheden die wij u, als gebruiker van betreffende module, graag onder de aandacht brengen.
Het betreft:

  • De mogelijkheid een werkprogramma op slot te zetten/ te blokkeren/ te accorderen
    (na afronding, of op enig ander moment)
  • Het formulierenpalet onder de tab Jaarrekening afwikkelen is uitgebreid met het formulier “Bespreekpunten cliënt”

Deze mogelijkheden zijn beschikbaar vanaf versie 10.03.01 van de module PM-Record Audit Plan!
Het checken van de versie die u gebruikt kunt u uitvoeren in betreffende module en treft u onder de in de blauwe menubalk van PM-Record Audit Plan:

image4

Toelichting op nieuwe mogelijkheden:

  • De mogelijkheid een werkprogramma op slot te zetten/te blokkeren (na afronding, of op enig ander moment)

Betrokkene(n) met de verantwoordelijkheidsstatus Accountant kunnen in PM-Record Audit Plan een werkprogramma op slot zetten/blokkeren/accorderen!
Gedurende 65 dagen na de initiële “closure”-datum kan de vergrendeling/blokkade/accordering ongedaan gemaakt worden (ontgrendeld worden), deze actie is eveneens voorbehouden aan de betrokkene(n) met de verantwoordelijkheidsstatus Accountant, om eventueel wijzigingen door betrokkenen in de afwikkeling mogelijk te maken.
Na het verstrijken van de vermelde termijn (65 dagen!) is het werkprogramma definitief vergrendeld/geblokkeerd/geaccordeerd!

Opgenomen Messagebox:

image5

Geboden functionaliteit PM-Record Audit Plan vóór accordering/blokkade:

image6

Geboden functionaliteit PM-Record Audit Plan na accordering/blokkade:

image7

Note

Wanneer gebruikgemaakt wordt (door de betrokken Accountant) van betreffende accordering is het voor niemand van de betrokkenen (uitvoerder, controleur en/of afwikkelaar) nog mogelijk mutaties in het samensteldossier door te voeren en is er sprake van een definitief (samenstel)dossier!

  • Het formulierenpalet onder de tab Jaarrekening afwikkelen is uitgebreid met het formulier “Bespreekpunten cliënt”

Op voorspraak van een aantal gebruikers is het formulierenpalet onder de tab Jaarrekening afwikkelen uitgebreid met het formulier “Bespreekpunten cliënt” teneinde de digitale afwikkeling van de jaarrekening in de database van PM-Record te completeren.
Betreft een gestandaardiseerd formulier dat als gids dient voor/tijdens de bespreking met de cliënt en een digitale registratie van de bevindingen bewerkstelligt, extra opgenomen functionaliteit in betreffend formulier vormt de mogelijkheid tot koppelen/registreren van een aantal documenten onder de noemer Aanwezig in permanent dossier?

image8

Formulier Bespreekpunten cliënt

image9

Disclaimer
Er is veel aandacht besteed aan de in deze uitleg opgenomen beschrijvingen, aanwijzingen, tips en screenshots. Pro Management Software N.V. kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, in welke vorm dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit het toepassen in de software van betreffende uitleg en aanwijzingen.

Nieuwsbrief PM

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer