Starten met SBR Kredietrapportage (Aansluitprocedure)

Gezien het feit dat de 3 betrokken banken (ABN AMRO, ING Bank en Rabobank) het SBR-formaat per 1-1-2017 “verplicht stellen” voor met name kredietrevisies en de daarmee samenhangende (jaarlijkse) rapportages strekt het tot aanbeveling niet te wachten tot het laatste moment.

Samenstel- of controledossier accorderen/afsluiten na afronding?

It’s easy met PM-Record Audit Plan!
Het accorderen/afsluiten van uw samenstel- of controledossier in de database van PM-Record is recentelijk gefaciliteerd en beschikbaar vanaf versie 10.03.01 van betreffende module, tevens is het formulierenpalet van het werkprogramma uitgebreid met het (standaard)formulier ‘Bespreekpunten cliënt’

Nieuwsbrief PM