fbpx

Nieuwe versies PM-software

op .

Delen:

Er zijn nieuwe versies beschikbaar van onze software die gepubliceerd zijn in het kader van wijzigingen in wet- en regelgeving en richtlijnen en waarmee aangesloten wordt op de meest recente versie van de Nederlandse Taxonomie (NT 2017).

Nieuwe versies zijn:

pm record 10 03 01

pm report 10 03

Doorgevoerde vernieuwingen:

 • SBR-deponering verslagjaar 2016
 • SBR-deponering voorlopige/niet vastgestelde jaarrekening
 • Nieuwe controleverklaring
 • Export naar fiscaal aangiftepakket boekjaar 2016
 • Terugkeer van taartgrafiek voor wat betreft de financiële positie
 • PM-Connector King Datadigger in Balance Base
 • Nieuwe toelichtingsvelden in klantkaart PM-Record

Aansluiting op wijzigingen in wet- en regelgeving en richtlijnen

 • blad Overige gegevens is vervallen en impliceert navolgende wijzigingen:
  • vrijstellingen Directieverslag/Bestuursverslag (Titel 9 BW2 Artikel 396 lid 7) en controle van de jaarrekening door een accountant (Titel 9 BW2 Artikel 396 lid 7) worden niet langer opgenomen
  • Gebeurtenissen na balansdatum verplaatst naar Toelichting op de jaarrekening/balans
  • Bestemming resultaat natuurlijke persoon verplaatst naar Toelichting op de jaarrekening/balans
 • Niet in de balans opgenomen verplichtingen verplaatst naar Toelichting op de jaarrekening/balans
  • standaard is ingesteld dat deze opgenomen worden in de Toelichting op de jaarrekening/balans
 • Buitengewone baten en lasten in de winst- en -verliesrekening zijn vervallen vanaf verslagjaar 2016
  • rubricering in Balance Base dient aangepast te worden voor presentatie
  • nieuwe toelichtingsvelden voor de Bijzondere posten in de jaarrekening>/

Aansluiting op nieuwe taxonomie (NT 2017)

Wijzigingen ten opzichte van eerdere verslagjaren zijn:

 • Deelnemingen hoeven niet langer gespecificeerd te worden in de toelichting.
 • Gebeurtenissen na balansdatum hoeven voor wat betreft verslagjaar 2016 niet meer opgenomen te worden in de publicatiestukken.
 • Gemiddelde rentevoet langlopende schulden hoeft niet langer opgenomen te worden in de toelichting
 • Het aantal werknemers hoeft niet meer te worden uitgesplitst

De SBR-deponering met PM-Report voorziet in presentatie van de minimale vereisten van de taxonomie, de gebruiker behoudt echter de keuze tot presentatie van extra (management)informatie tijdens de deponering.

Klik hier voor een uitgebreide uitleg van alle vernieuwingen in onze nieuwe versies.

Nieuwsbrief PM

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer