HvA, PeerAdministratie en Pro Management Software bundelen krachten

op .

Delen:

Al sinds enige tijd maken de Hogeschool van Amsterdam en PeerAdministratie gebruik van Pro Management Software. Via Pro Management is de HvA in contact geraakt met Peer. Beide partijen werken op dezelfde wijze met de software van de toekomst. Zij hebben de handen ineen geslagen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor te bereiden op een terugkeer naar die arbeidsmarkt. Zie onderstaand persbericht voor meer informatie.

Persbericht: Hogeschool van Amsterdam en Peer werken samen aan een sociale financiële dienstverlening

28-11-2014 - De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Peer hebben de handen ineen geslagen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor te bereiden op een terugkeer naar die arbeidsmarkt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het virtueel accountantskantoor Arvum Accountants van de Hogeschool van Amsterdam. Met deze samenwerking bundelen de HvA en Peer hun krachten op opleidingsgebied en zetten zij zich in voor een sociale toekomst op het gebied van de financiële dienstverlening.Via Pro Management is de HvA in contact geraakt met Peer.

20141201-hva-peer-s

Foto: Overhandiging bord "ImPEERium" aan Peer om de samenwerking met de HvA te bestendigen.
(van links naar rechts Maarten Noom (HvA IR), Bernard Samson (Pro Management), Nové Koning (HvA, IR) en Otto Reuchlin (Peer)

In het expertisecentrum Instant Reporting van de HvA en het daaraan gelieerde virtuele accountantskantoor Arvum Accountants werken de HvA en het bedrijfsleven intensief samen. Kennis wordt opgebouwd en toegankelijk gemaakt voor het mkb ten aanzien van de methoden van elektronische gegevensverwerking van de toekomst. Studenten worden in een praktijkgerichte omgeving opgeleid om met deze technieken te kunnen werken.

Peer beoogt hoger geschoolden met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten bij administratieve en fiscale dienstverlening in een bedrijfsmatig werkende omgeving. In het Accounting Lab worden methodiek en effectiviteit ontwikkeld en getoetst. In het Lab werken sociale onderneming Peer, HvA, en de ondernemingen Pro Management, Exact en Change Creators samen. Tevens wordt hier de kwaliteit van het werk dat wordt verricht aangetoond.

In februari 2015 organiseren Instant Reporting en Peer samen een conferentie waarbij dwarsverbanden worden gelegd en verstevigd tussen vertegenwoordigers van instellingen voor onderwijs en onderzoek, studenten, het reguliere bedrijfsleven, social enterprises en arbeidsbemiddeling. De conferentie heeft als insteek innovatie en participatie. Meer informatie en aanmelden kan via de website van Instant Reporting.

Meer informatie: www.instantreporting.nl en www.peeradministratie.nl

 


Bron: Instant Reporting

Nieuwsbrief PM

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer