fbpx

Referentie GrootboekSchema gelanceerd

op .

Delen:

rgslogoPro Management Software heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het Referentie GrootboekSchema.
Op 27 mei 2014 is het Referentie GrootboekSchema 1.0 gelanceerd. Gaat dit het leven makkelijker maken?
Het doel van het Referentie GrootboekSchema (RGS) is om een permanente koppeling te leggen tussen de boekhouding van een onderneming en interne en externe rapportages. Door een standaard koppeling met taxonomieën, zoals de NT, moet SBR mogelijk zijn zonder jaarlijkse aanpassingen door de onderneming.

Belang voor intermediair

De rol die intermediairs in de financiële informatie- en rapportageketen vervullen is divers. Zo voegen zij waarde toe door als administratieve dienstverlener actief deel te nemen aan het proces van gegevensvastlegging, maar ook zijn zij als deskundige vaak betrokken bij de inrichting van administraties. Voorts vervullen zij een belangrijke rol door het verstrekken van (een bepaalde mate van) zekerheid over de betrouwbaarheid en continuïteit van de gegevensverwerking, waarop door andere schakels in de keten gesteund wordt.

De noodzaak van standaardisatie

Alle drie deze rollen zijn gebaat bij een hoge mate van standaardisatie, omdat deze de efficiency van het administratieve proces (vastlegging én rapportage) bevordert en tevens bijdraagt aan een eenduidige en kwalitatief hoogwaardige gegevensverwerking. De intermediair wordt niet voor niets zo genoemd: hij is als verbindende schakel in de keten vaak bezig met het maken van vertaalslagen tussen de administratie als gegevensbron en de informatievoorziening aan uitvragende partijen en overige belanghebbenden.

Efficiëntere keten

Het Referentie GrootboekSchema (RGS) zorgt ervoor dat de wenselijke standaardisatie in de bronadministratie plaatsvindt, waardoor het vertaalwerk van de accountant een stuk eenvoudiger wordt. Naarmate steeds meer softwarepakketten het RGS zullen gaan ondersteunen, wordt de uitwisselbaarheid van gegevens ook steeds beter. Ook dit is gunstig voor intermediairs die momenteel binnen hun kantoorpraktijk vaak gegevens van het ene naar het andere systeem moeten transporteren om de noodzakelijke werkzaamheden te kunnen verrichten.

Toekomstige ontwikkelingen

Het potentieel van RGS gaat nog een stuk verder, zodra het opgenomen wordt in bijvoorbeeld een auditfile of een elektronisch factuurbestand. Een auditfile die de verwijzingen naar het RGS bevat is niet meer slechts een technische standaard, maar ook een semantische standaard. En dat op mutatieniveau! Indien een elektronisch factuurbestand RGS-informatie bevat ligt de administratieve vastlegging (lees: de boekingsgang) van een inkomende of uitgaande factuur al vast en worden gelijksoortige factuurposten telkens op dezelfde manier geboekt. Het grote voordeel hierbij is dat de vergelijkbaarheid van gegevens(vastlegging) binnen en tussen administraties significant toeneemt.

 

Bron: www.referentiegrootboekschema.nl

Nieuwsbrief PM

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer